HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A


Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie

Projekt „Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie” realizowany przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” w terminie 01.03.2012 – 30.06.2014


     Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej młodych osób chorujących psychicznie w woj. łódzkim poprzez opracowanie i wdrożenie do końca czerwca 2014 r. nowego narzędzia aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. Efektem końcowym będzie zastosowanie przez min. 5 placówek działających w obszarze zdrowia psychicznego nowej metody integracji poprzez wolontariat.

Grupą odbiorców są młode osoby chorujące psychicznie – w wymiarze upowszechniania i włączania zakłada się udział ok. 50-ciu osób, natomiast do testowania planuje się zaangażować 30 osób w wieku 15-30 lat posiadających zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką lekarza psychiatry od min. 0,5 r. lub orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. Faza testowania rozpoczęła się w listopadzie 2012r. i polega na odbywaniu wolontariatu przez osoby chorujące psychicznie w wybranych formach i miejscach, zgodnie z ich zainteresowaniami, możliwościami i predyspozycjami.


Zrównano beneficjenci-wolontariusze, jak i „korzystający” z ich usług zostali uprzednio odpowiednio przygotowani i przeszkoleni z zakresu wykonywanych świadczeń. Dla wolontariuszy przewidziano 6-godzinne szkolenie wstępne, natomiast dla przedstawicieli – 16-godzinne szkolenie dające uprawnienia pracy w charakterze profesjonalnego koordynatora wolontariatu. Ponadto uczestnicy programu objęci są specjalnym, indywidualnym programem wsparcia ze strony specjalnie zatrudnionych asystentów beneficjenta projektu (koordynatorów wolontariatu) oraz specjalisty ds. wolontariatu, co przyczynia się do lepszego doboru oferty pracy wolontarystycznej oraz efektywnych i systematycznych działań. Każdy uczestnik przechodzi również badania aktywności – przed rozpoczęciem wolontariatu i po jego zakończeniu (przepracowaniu min. 30 godzin wolontarystycznie), aby zaobserwować czy wolontariat wpływa na podejmowane przez nich działania i poprawę aktywności społeczno-zawodowej, czy też nie.


Efekty ich pracy, obserwacje oraz wnioski zostaną ujęte w tworzonym w ramach projektu podręczniku nt. wolontariatu pt. „To działa!”, który opracowany zostanie pod koniec 2013 r. i udostępniony placówkom i organizacjom, chcącym z niego korzystać. Nad pracami podręcznika czuwa specjalnie powołany do tego celu zespół ekspercki, mający doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie oraz z zakresu wolontariatu, a także ciało opiniodawcze i doradcze w postaci Grupy Roboczej. Głównymi użytkownikami tworzonego narzędzia-podręcznika będą placówki na terenie całego kraju zajmujące się w swojej działalności osobami chorującymi psychicznie – ich rehabilitacją społeczną i zawodową, a minimum 5 z nich zastosuje wypracowane metody i wskazówki do codziennych praktyk.


Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • młode (powyżej 15 r.ż.) osoby chorujące psychicznie (wymagane zaświadczenie od lekarza psychiatry) chcące podjąć pracę wolontarystyczną po przeszkoleniu i z pomocą asystenta

  • pracowników placówek obejmujących opieką osoby chorujące psychicznie zainteresowane udziałem w opracowywaniu nowej metody w formie udziału w pracach grupy roboczej

  • pracowników placówek zainteresowanych zastosowaniem u siebie nowej metody aktywizacji osób chorujących

  • pracowników placówek chętnych na przyjęcie do siebie wolontariusza będącego uczestnikiem projektuOferujemy:

- wsparcie i pomoc specjalisty ds. wolontariatu,

- opiekę asystenta dla wolontariuszy podczas akcji i działań przez nich wykonywanych,

- indywidualne konsultacje specjalistyczne,

- bezpłatne szkolenia dla przyszłych wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu (wraz z pakietem materiałów szkoleniowych i promocyjnych),

- współpracę przy tworzeniu innowacyjnego narzędzia – podręcznika nt. wolontariatu pt. „To działa!”,

- możliwość ze skorzystania z bezpłatnych usług wolontariuszy,

- udział w pracach Grupy Roboczej oraz współpracę z kreatywnym zespołem.


Do chwili obecnej zrealizowaliśmy działania:

- przeprowadzenie diagnozy i analizy stopnia integracji społecznej osób chorujących psychicznie w woj. łódzkim (Laboratorium Badań Społecznych),

- promocja oraz rekrutacja beneficjentów do projektu (osób chorujących psychicznie deklarujących chęć pracy w charakterze wolontariuszy oraz organizacji chcących skorzystać z ich usług),

- utworzenie Grupy Roboczej ds. opracowywania narzędzia oraz organizacja cyklicznych spotkań (raz na kwartał),

- opracowanie wstępnej wersji podręcznika dla przyszłych użytkowników testowanego narzędzia oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego,

- przeszkolenie przyszłych wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu,

- przygotowanie uczestników projektu i placówek przyjmujących wolontariuszy do realizacji wolontariatu,

- rozpoczęcie fazy testowania, tj. wolontariatu przez beneficjentów projektu.

Końcowym etapem projektu będzie upowszechnianie i wdrażanie nowej metody (włączenie do głównego nurtu polityki).

Dotychczas nie stosowano proponowanego rozwiązania ze względu na ogólne przekonanie, że osoby chorujące psychicznie raczej same wymagają pomocy niż są w stanie pomóc innym. Ponadto, w społeczeństwie nadal pokutują błędne przekonania na temat osób chorujących psychicznie a także strach przed kontaktem z chorującym. "Ponieważ pracodawcy nie są świadomi podstawowych możliwości i ograniczeń osób niepełnosprawnych pracowników oceniają ich przez pryzmat stereotypów (...). Tymczasem pracownicy niepełnosprawni posiadają bez wątpienia wiele atutów, z którymi jednak w żaden sposób nie są w stanie dotrzeć do pracodawców przez mur niewiedzy i stereotypowego myślenia."  Zastosowanie narzędzia, które ma powstać w wyniku realizacji niniejszego projektu rozwiązuje te problemy a walka z krzywdzącymi stereotypami stanowi istotną wartość dodaną projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Kontakt:

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”

90-408 Łódź, ul. Próchnika 7

tel.: 42 6320866, e-mail: biuro@pomost-lodz.org

www.wolontariat-integracja.org


   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 8+3=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2022 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.