HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Burza mózgów

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Burza mózgów

Tutaj powstanie największa baza Pomysłów & Idei w Polsce: EUREKA

 

Celem jest popularyzacja 55 szalony & twórczych pomysłów nadesłanych przez Państwa w temacie EKO, OZE - ( odnawialne źródła energii )

Wszystkie zostana wstawione do wypowiedzi.

Reguły burzy mózgów:

  • Nikomu nie wolno podważać, ani krytykować zgłoszonych pomysłów, niezależnie od tego, jak bardzo niepraktyczne, oderwane czy wręcz nonsensowne mogłyby się wydawać na pierwszy rzut oka
  • Po zebraniu 55 pomysłów i uformowaniu tekstowym - będą wtedy wspólnie poddawane korektom i ocenom przez czytelnków - internautów. 

 

Zapraszamy do wpisywania wypowiedzi:

 

1.     

autor: Orłowski Zygmunt metoz@wp.pl (06.01.2008, 21:28:09)
Ogólnoludzkie kłopoty energetyczne można zlikwidować. Energię można tworzyć. Na przeszkodzie stoi fanatyczna wiara polskich i nie tylko polskich naukowców , w dogmat fizyki nazywany prawem zachowania energii. Ten dogmat można doświadczalnie unieważnić i jednocześnie także doświadczalnie można udowodnić , że energię można tworzyć. Wystarczy znaleźć stronę z opisem podstawowego doświadczenia http://www.nets.pl/~metozor/polpar.html i zapoznać się z kilkoma bardzo wyraźnymi obrazkami.

Naukowcy nie chcą wykonać tego prostego doświadczenia, gdyż pozytywny jego wynik nie byłby zgodny z w / w. dogmatem o energii.

Cała trudność polega na dobraniu do wagi dwu szalkowej, odpowiednich ciężarów, q: G; Q; / G = Q / które będą zdolne do wywołania ustawień szalek jak na kolejnych obrazkach. / Mnie się to udaje od 1980 r / Proponuję następujące postępowanie: osoba wskazana przez odpowiedniego adresata zakupuje taką wagę w jakimś sklepie ze starociami.

Adresat poleca wykonać takie doświadczenie osobie, która nie będzie powiadomiona o celu przeprowadzenia doświadczenia. Następnie należy zaprosić jakiemuś naukowca i pokazać mu komplet tych obrazków. Prawdopodobnie ten naukowiec będzie twierdzić , że ostatni obrazek jest fałszem. Należy przeprowadzić doświadczenia w jego obecności i zapytać go co on o tym sądzi.

Jeżeli doświadczenie wzbudzi jego zainteresowanie, należy podać mu mój adres i zaproponować nawiązanie kontaktu z moją osobą. Proponuję powyżej opisane postępowanie przeprowadzić z innymi naukowcami. Ciąg dalszy tego dziecinnie prostego eksperymentu wygląda jak poniżej: www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html Zygmunt Orłowski metoz@wp.pl P.S. Podejrzewam, że nieudolność naukowców jest wspierana finansowo przez osoby zainteresowane w utrzymaniu wysokich cen ropy naftowej. Wybudowany model może mieć znaczną wartość muzealną wyrażoną w walucie, jeżeli wykonawca zdoła nakłonić naukowców do zapoznania się z tym modelem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

autor: Bukowski Zbigniew (13.03.2008, 18:11:07)
Aktualnie realizujemy wdrożenie nowego wynalazku jakim jest generator ciepła – pompa ciepła nowej generacji do budowy ogrzewaczy wody w systemach centralnego ogrzewania i wody użytkowej.

Zasada działania generatora oparta jest o teorię materializacji energii i termoelektronowej emisji wykorzystującej zjawisko Fermiego. Technologia ta znajduje zastosowanie do budowy w pełni ekologicznych źródeł energii cieplnej.

Przedstawiona technologia rozwiązuje po części problem pozyskiwania zdrowej dla człowieka energii cieplnej w sposób w pełni ekologiczny w ilościach i po cenach konkurencyjnych dla energii cieplnej wytwarzanej w sposób tradycyjny w piecach gazowych, olejowych i węglowych.

Więcej informacji na www.granipol.eu/innowacje.html. Wdrażamy także projekt hydrodynamicznego silnika o bardzo wysokiej sprawności energetycznej 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

autor: Bukowski Zbigniew, Anatolij Beryukov (14.03.2008, 09:20:36)
uzupełnienie Opracowanie: Dr inż. Anatoly Beryukov mgr inż. Zbigniew Bukowski Nowy kierunek w rozwoju turbogeneratorów http://www.granipol.eu/innowacje.html Stan techniki i podstawy naukowe działania turbiny nowej generacji Do tej pory, mimo wielkich starań, nie wynaleziono sposobów wytwarzania wielkich ilości ekologicznie czystej energii. Przyczyną tego niepowodzenia, według rosyjskiego uczonego - twórcy nowej teorii, jest błędny z założenia kierunek poszukiwań.

Wszyscy przywykli do tego, że dla otrzymania energii należy oddziaływać na materię (głownie dotyczy to procesów spalania), a pro-duktem końcowym oprócz energii jest również materia. Tymczasem w świetle ostatnich osiągnięć fizyki wykorzystanie własności fizycznej teorii wybuchu, umożliwia realizację procesów, w któ-rych wydzielaniu energii nie towarzyszy żadna materia i brak jest produktów ubocznych tego pro-cesu.

Wykorzystane w wynalazku zjawisko wirującej przestrzeni nie jest bynajmniej kolejnym przykładem słynnej koncepcji „perpetuum mobile”. Wykorzystanie dużej ilości dodatkowej energii nie narusza zasad termodynamiki, jeśli uwzględnić wkład energii wnoszony przez próżnię uzyskany w wyniku wybuchu zarówno klasycznego jak i jądrowego, lub z wykorzystaniem zjawiska kawita-cji. W wynalazku będącym potwierdzeniem badań naukowych, rosyjski uczony wykorzystał zjawisko wybuchu związane z ruchem wirowym materii.

Wynalazek potwierdza i udowadnia, że w wirach zarówno wywołanych sztucznie (w różnych urządzeniach technicznych), jak i występują-cych w przyrodzie (np. tornadach, trąbach powietrznych, piorunach kulistych czy wirach morskich) często zachodzą procesy fizyczne, których energia przekracza ilość energii doprowadzonej na ich wytworzenie. Energię wirujących cieczy lub gazów wykorzystuje się od dawna w rozmaitych urządze-niach energetycznych, takich jak wirowe chłodziarki, pompy próżniowe, turbiny pneumatyczne czy wirowe hydrauliczne generatory ciepła.

Te ostatnie maszyny są obecnie w Rosji – dzięki swoim unikalnym własnościom - coraz powszechniej stosowane dla ogrzewania pomieszczeń i podgrze-wania wody użytkowej. Podczas gdy ruch prostoliniowy ma charakter względny i został dokładnie opisany przez teorię względności Einsteina, to ruch po okręgu jest w swej istocie bezwzględny i wykracza poza zakres tej teorii.

Ruch wirowy dominuje zarówno w makrokosmosie, jak i mikroświecie lecz jego teoria nie została jeszcze w pełni opracowana. Zgodnie z zasadami termodynamiki nie jest możliwe zbudowanie „perpetuum mobile” pracującego w wydzielonym, zamkniętym układzie. W pełni za-mknięte układy, nie wymieniające energii z otoczeniem, istnieją tylko w teorii.

Musimy jednak pa-miętać, że nauka nadal nie ustaliła dokładnej budowy Wszechświata, chociaż jest w stanie opisać go matematycznie. Liczne niewyjaśnione zjawiska, w tym również i wspomniane energetyczne efekty ruchu wirowego, można objaśnić przyjmując założenie, że otaczająca nas przestrzeń nie jest pusta (czyli nie jest dosłowną próżnią). Jeśli w szczególnej teorii względności przyjęcie obecności deuteru nie jest konieczne, to ogólna teoria względności nie może się bez niego obejść; stanowi on środowisko pośredniczące elektromagnetycznym i grawitacyjnym oddziaływaniom w teorii wybuchu.

Dlatego uznanie obecności deuteru automatycznie zmienia charakter układu zamkniętego w otwarty. Jednocześnie pozostają nie naruszone zasady termodynamiki i otwiera się pole dla odkryć nowych rodzajów energii i oddziaływań. Przedstawiona teoria materializacji energii oparta o zasady fizyki kwantowej, uwzględniająca do-datkowy wkład energii przy wydzielaniu i pochłanianiu cząstek przy zmianach gęstości deuteru w strukturze wiru, opiera się na znanych prawach fizycznych, potwierdzonych wynikami eksperymen-talnymi i nie pozostaje w sprzeczności z zasadami fizyki klasycznej.

W trakcie prowadzonych ba-dań, dr Beryukov dokonał kilku tysięcy wybuchów i „zajrzał” do ich wnętrza, porównując ich spek-trograficzne zapisy. W oparciu o nową teorię materializacji energii możliwe jest budowanie super nowoczesnych turbo-generatorów o sprawności energetycznej dużo większej od 1.

Ogólną energetyczną formułę wirującej przestrzeni zapisano poniżej: [a ≤ aw + (Bc ā x (ai→∞)) ]= Ewp lim=ai →∞

Gdzie:

 a - energia wyjścia; a ≤ aw – gdzie aw jest niezbędną wydatkowaną energią (energia zapłonu np.: inicjalizacji: eksplozji ładunku , tornada, trąby powietrznej, wybuchu jądrowego) większą lub równą energii wyjścia;

 Bc - stała, określona konkretną granicą propagacji wirującej przestrzeni i współczynnikiem stojącej fali (potwierdzona doświadczalnie);

 ā – wektor graniczny określony konkretną granicą – lim ā = 1 ai →∞ (ai→∞)= a – maksymalna krytyczna granica wirującej przestrzeni określona wielkością masy energetycznej obiektu;

Ewp – energia wirującej przestrzeni (pełna energia obiektu określona granicami wiru)

 W zastosowaniu teorii wirującej przestrzeni w konkretnym przypadku budowy silnika wykorzysta-no zjawisko wirującej przestrzeni w płaszczyźnie P w jakiej wiruje wirnik silnika (patrz rys. 1) Całkowita energia generowana przez silnik Ec = Ewp + Eh

gdzie: Ec – całkowita energia Ewp - energia wirującej przestrzeni Eh – energia kierunkowo skierowanego łagodnego hydroudaru przy współczynniku wzmocnienia 1,15÷1,35

Opracowana i wdrażana w postaci nowych wynalazków teoria materializacji energii, zawie-rająca w sobie między innymi teorię grawitacyjnej bezwładności i turbulencji oraz ogólne określe-nia teorii wirującej przestrzeni.

Otwiera nowy rozdział w rozwoju takiej dziedziny nauki jak turbo-generacja. Przy zastosowaniu rozwiązań technicznych, proponowanych przez twórcę teorii - rosyj-skiego uczonego dr inż. Anatolya Beryukova, sprawność energetyczna turbiny nowej generacji jest większa od 1 i nie mniejsza od 5. η>5 η- współczynnik sprawności energetycznej silnika (turbiny) nowej generacji. więcej informacji: http://www.granipol.eu/innowacje.html  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

autor: Orłoweski Zygmunt (17.04.2008, 22:13:29)
Proponuję zapoznać naukowców z: www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html , który jest pogardzany z powodu niezgodności z tzw. „ prawem zachowania energii.” Następnie należy zapytać tych doktorów nauk technicznych w jaki sposób oni i cała ludzkość hamuje samochody przy pomocy hamulca hydraulicznego.

W całym procesie hamowania przy pomocy hamulca hydraulicznego nie występuje to cudowne „prawo zachowania energii „ a jednak rozpędzony samochód można zatrzymać jedną słabą kobiecą nóżką wywołując przy okazji pisk i lekki dymek z opon.

Skąd pochodzi ta energia zdolna do zahamowania samochodu. Energię można tworzyć posługując się rozumem i prawem Pascal’a.

***************************************

Naukowiec, dr inż mech, kierując samochodem, czasem wyłącza sprzęgło, naciska nogą pedał hydraulicznego hamulca i powoduje znmniejszenie prędkości samochodu. Taki efekt hamowania samochodu nie jest zgodny z prawem zachowania energii / skąd tak znaczny przyrost energii o przeciwnym kieruku do biegu samochodu, wywołany tylko jedną nogą?/ Taki proces hamowania jest zgodny z prawem Pascal'a i jednocześnie niezgodny z prawem zachowania energii ,A MIMO TO SKUTECZNY I POWSZECHNIE STOSOWANY W SAMOCHODACH.

Taki dr. inż. uważa, że w samochodzie nie musi być stosowane prawo zachowania energii. Ten sam dr.inż uważa, że w maszynie METOZ opisanej na www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html zdolnej do produkcji energii i wykorzystującej to samo prawo Pascal'a , nie może powstawać energia , ponieważ byłoby to niezgodne z prawem zachowania energii.

GDZIE TU JEST JAKAŚ LOGIKA???

***************************************

Fundamentalny dogmat fizyki o nazwie ” prawo zachowania energii ”jest w takim samym stopniu prawdziwy jak opisany poniżej inny dogmat dotyczący także energii. Wg E.M.Rogers'a , autora pięciu tomów " Fizyka dla dociekliwych" /przetłumaczone i podane dla polskiego czytelnika w sposób doskonały / w części nr 3 p.t."Cząsteczki i energia" na str. 87 , jest zdanie, cytuję dosłownie: W wielu zwykłych mechanicznych procesach ( spadanie głazów, rozkręcanie sprężyny, ruch układu ciężarów i bloków) suma energii kinetycznej (E. K ) i energii potencjalnej ( E.P.) pozostaje stała.

To zachowanie energii ( E.K. + E.P. ) = constans, nie jest niczym zaskakującym, skoro, jak zobaczymy później , E.K i E.P są tak zdefiniowane i dobrane, aby równanie uczynić prawdziwym. Twierdzenie: energia potencjalna + energia kinetyczna = constans, nie można potwierdzić doświadczalnie.

Twierdzenie : maszyna METOZ może tworzyć energię przy pomocy prawa Pascal’a. można potwierdzić doświadczalnie.

Dlaczego naukowcy boją się tego potwierdzenia???

***************************************

Podaję poniżej nazwiska ODWAŻNYCH N I E U K Ó W i jednocześnie twórców cudów gospodarczych Stanów Zjednoczonych:

****************************************************************************************************

1/ Wright Orwille i jego brat Wright Willbur / zawód : NAPRAWIACZE ROWERÓW / ZBUDOWALI PIERWSZY NA ŚWIECIE SAMOLOT / i udowodnili w 1903 r , że możliwym jest kontrolowane latanie w powietrzu przy pomocy urządzenia cięższego od powietrza. W tamtych czasach obowiązywał naukowy dogmat , że w powietrzu może unosić się tylko konstrukcja lżejsza od powietrza.

***************************************************************************************************

2/ Samuel Morse /1791 – 1872 / zawód : ARTYSTA / . Budowniczy pierwszego na świecie APARATU I SYSTEMU TELEGRAFICZNEGO , który w 1843 r umożliwił graficzny kontakt pomiędzy Baltimore i Washington.

***************************************************************************************************

3/ Edison Thomas, Alva / 1847 – 1931 / zawód : SPRZEDAWCA GAZET /, wynalazca ELEKTRYCZNEJ LAMPY i wielu innych ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ .

 ***************************************************************************************************

4/ Disney Walt /1901- 1966 / zawód : KIEROWCA AMBULANSU / Twórca FIMÓW RYSUNKOWYCH DLA DZIECI. Budowniczy Disneyland w Kaliforni i DisneyWorld na Floridzie.

****************************************************************************************************

5/ Henry Ford / 1863 – 1947 / / zawód : ROLNIK I MECHANIK / Wykonał w 1893 r PIERWSZY SAMOCHÓD NAPĘDZANY BENZYNĄ / w tamtych czasach benzyna była produktem ubocznym/ i PIERWSZY TRAKTOR DLA ROLNICTWA W 1915 . Twórca ‘’ Ford Motor Company ‘’ w Detroit gdzie zastosował pierwszą na świecie TAŚMOWĄ PRODUKCJĘ SAMOCHODÓW.

****************************************************************************************************

 6/ Aleksander Graham Bell Aleksander / 1847 – 1922 / zawód : NAUCZYCIEL MUZYKI / WYNALAZCA TELEFONU. TWÓRCA ” Bell System of Telefon Company. ”

 ****************************************************************************************************

To oni, JEDNOSTKI ODWAŻNE , zbudowali potęgę gospodarczą i militarną o nazwie:

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ.

***************************************

Całe zagadnienie dot. energii jest bardzo proste. Wystarczy otworzyć:GOglee;metozor;http://www.nets.pl/~metozor/?S=A Tam nie ma opisów zmartwień. Tam nie ma stękania. Tam jest opisany sposób na otrzymywanie czystej, darmowej energii. Materiał jest zrozumiały dla osób posiadających fundamentalne wiadomości nauki zwanej"fizyka". Zapoznawanie się należy zacząć od: http://www.nets.pl/~metozor/fundament.html Udzielam dodatkowych informacji. metoz@wp.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

autor: ziemowit (06.05.2008, 22:50:55)
Oszczędność paliw płynnych i efekty ekologiczne oraz w sferze bezpieczeństaw komunikacyjnego zapewni sprzężenie systemu nawigacji satelitarnej Galileo z komputerami pokładowymi samochodów i elektronicznymi mapami, tak aby komputer samochodu w oparciu o pomiar prędkości oparty o nwiigację satelitarną ograniczył moc silnika, a tym samym prędkość pojazdu do wielkości dozwolonej na danym odcinku drogi i przy aktualnych warunkach klimatycznych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

autor: ziemowit (06.05.2008, 22:59:11)
Bloki mieszkalne z epoki gierka posiadają zwykle dachy płaskie. W miastach mozna wykorzystać te dachy pod zieleń a nawet ogródki działkowe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

autor: ziemowit (06.05.2008, 23:04:01)
Pora segrgowaś ścieki komunalne w miejscu powstawanie. Scieki czare odprowadzac należy do kanalizacji sanitarnej, ścieki szare należy odporowadzać do kanalizacji deszczowej. W domach budowanych i remontowanych należy rozdzielać instalację kanalizacyjną na obsługującą ścieki szare i odprowadzającą ścieki czarne. Rozdział instalacji powinien być dofinansowany ze środków budżetowych

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

autor: ziemowit (06.05.2008, 23:08:12)
Komputer uzupełniony o wykalibrowany mikrofon i odpowiednie oprogramowanie staje się narzędziem pomiaru hałasu w środowisku. Pora w oparciu o internet utworzyć system społecznej kontroli hałasu w środowisku dla wspomożenia państwowego monitoringu środowiska. Politechnika Gdańska ma duży dorobek w zakresie komputerowych systeów pomiarowych, w tym hałasu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

autor: Ziemowit (08.05.2008, 21:15:37)
Ponawiam propozycję Gazogenerator opalany słomą i zasilający dieslowski agregat prądotwórczy Efekty: ciepło do ogrzewania kilku - klikunastu budynków, energia elektryczna, miejsce pracy na wsi, ograniczenie emicji CO2 (z paliw kopalnych), brak stran przesyłu ee, wzrost sprawności wykorzystania energii słonecznej zakumulowanej przez rosliny (kogeneracja), wzrost sprawności ogrzewania budynków w odniesieniu do ogrzewania indywidualnymi piecami, wzrost dochodów roliników (sprzedaż słomy), zatrzymania na wsi wypracowanych dochodów przez brak zakupu paliw kopalnych, możliwość lokalnej dystrybucji gazu generatorowego, rozproszenie źródeł energi elektrycznej - odpornośc na zakłócenia w skali makro, produkcja ee ekologiczej, zmniejszenie zależności kraju od importu nosników energii (gazu)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.

autor: Orłowski Zygmunt (23.09.2008, 19:16:39)
Wstępny opis maszyny METOZ. Wymiary maszyny METOZ: 2 tłoki, każdy o pow. = 2 m2 naksymalne wychylenie dżwigni 25o Ilość pracującej wody 2 000 l Maksymalne ciśnienie pow. 5 kG/cm2 Całkowita długość dźwigni równoramiennej 2 x 0.866 m = 1 .732 m wysokość dżwigni 0.5 m Przypuszczalna długość maszyny 4 - 5 m przypuszczalna wysokość maszyny 2 m przypuszczalna szerokosć maszyny 2 m Otrzymana praca w cyklu "wychylenie" 4838.9 kGm otrzymana praca w cyklu "prostowanie" 251.727 kGm Maszyna METOZ nie zużywa : wody i powietrza. Scianki cylindrów nie posiadają kontaktu ze ściankami tłoków. Uszczelnienie przestrzeni pmiędzy tłokami a cylindrami przy pomocy płótna / coś w rodzaju pończoch. / Uwaga!!!! UWAGA!!! KIERUNKI WEKTORÓW MOMENTÓW W OBYDWU CYKLACH SĄ ZGODNE Z KIERUNKIEM WEKTORA GRAWITACJI Ziemi.

autor: Orłowski Zygmunt (20.09.2008, 22:49:38)
Cykl „prostowanie” maszyny METOZ przy pomocy prawa Pascal’a. Uproszczona wersja prawa Pascal’a: CIŚNIENIE ZEWNĘTRZNE WYWIERANE NA CIECZ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W NACZYNIU ZAMKNIĘTYM ROZCHODZI SIĘ JEDNAKOWO WE WSZYSTKICH KIERUNKACH. Proponuję zapoznać się z linkiem: http://www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html lub : http://metozor.nets.pl/prolog_metoz.html Obrazki przedstawiają model, który jest dowodem, że przy pomocy prawa Pascal’a można tworzyć energię i unieważnić t.zw. „ prawo zachowania energii.” **************************************************************************. „Realizator” jest szczelnie zamkniętym , napełnionym wodą, zbiornikiem , zamontowanym na pospolitej wadze dwuszalkowej. Dno zbiornika to elastyczna, nieprzemakalna tkanima ułożona na obydwu szalkach. Na górnej pokrywie zbiornika zainstalowany jest za pośrednictwem trójdrożnego zaworu, „inicjator”. Inicjator jest metalową rurką o długości 200 cm. Powierzchnia otworu rurki = 1 cm. W inicjatorze jest słup wody = 100cm Cykl „ wychylenie ” Napełmienie zbiornika wodą do poziomu górnej pokrywy,/ jednorazowe / wywołuje maksymalne wychylenie dźwigni wagi np. na prawą stronę modelu. *************************************************************************** Moment obrotowy prawej części dźwigni / krótkie ramię dźwigni / jest duży, ponieważ szalka jest obciążona wysokim słupem wody. Prawa szalka znalazła się w dolnym martwym punkcie. Prawe zakończenie dźwigni opiera się teraz na progu zamontowanym na stałe w opisanej na wstępie – wadze z dźwignią równoramienną ************************************************************************** Moment obrotowy lewej części dźwigni / długie ramię dźwigni / jest mały ponieważ lewa szalka jest obciążona niskim słupem wody. Lewa szalka nie dotyka pokrywy zbiornika. *************************************************************************** Cykl „ PROSTOWANIE ” Dla napełnienia wodą pionowej rurki „ inicjatora „ do wysokości 100 cm konieczne jest wykonanie jednorazowej pracy, której wielkość można pominąć. ************************************************************************** Połączenie / przy pomocy kurka trójdrożnego / słupa wody ”inicjatora „ z wodą znajdującą się w zbiorniku, wywołuje zgodnie z prawem Pascala , ciśnienie hydrostatyczne = 100 G na każdy cm2 każdej ścianki zbiornika a także powierzchnię każdej szalki . Każda szalka ma powierzchnię = 100 cm 2 Powstała następująca sytuacja: lewa i prawa szalka otrzymały identyczne naciski pochodzące od słupa wody „ inicjatora” Lewa szalka o powierzchni 100 cm2 znalazła się pod naciskiem 100 cm słupa wody. 100cm2 x 100 G = 10 000 g . = 10 kG. ale ponieważ posiada długie ramię dźwigni -posiada duży moment obrotowy. Prawa szalka o powierzchni 100 cm2 znalazła się pod naciskiem 100 cm słupa wody. 100 cm2 x 100 G = 10 000 g = 10 kG ale ponieważ posiada posiada krótkie ramię dźwigni , posiada mały moment obrotowy. W tej sytuacji dźwignia wagi dąży do uzyskania położenia poziomego i uzyskuje takie położenie. Momenty obrotowe poziomo ustawionej dźwigni są teraz jednakowe. Cyk „ wychylenie” można zrealizować ustawiając kurek trójdrożny w taki sposób aby odciąć wodę „realizatora” od wody w zbiorniku. Realizator połączyć z wolną atmosferą Ciśnienie wody w zbiorniku zostanie zlikwidowane. . Pojawi się cykl „wychylenie”. *************************************************************************** Aby wywolać cykl „ prostowanie „ należy przy pomocy kurka trójdrożnego połączyć słup wody „ inicjatora „ z wodą w zbiorniku. Woda w zbiorniku uzyska ciśnienie od realizatora. Można wywołać dwukrotnie większe momenty cyklu „prostowanie”. Wystarczy w „realizatorze” zainstalować słup wody o wysokości 200 cm.. Można zbudować cztery razy większy model i uzyskać cztery razy większe momenty obrotowe nie zmieniając wymiarów „inicjatora”. *************************************************************************** Powyżej opisane doświadczenie unieważnia prawdziwość dogmatu p.t. „ prawo zachowania energi.” Cała ludzkość może otrzymywać czystą, darmową energię elektryczną. UWAGA. Osoba budująca powyżej opisany model może spodziewać się wycieku wody ze zbiornika na zewnątrz modelu. Stosując dżwignię o innych wymiarach można uzyskać pracę bez tej wady. ***************************************************************************

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.

autor: Kurciak (27.07.2008, 21:20:08)
Mini turbiny w systemie kanalizacyjnym, gdzie ruch ścieków odbywa sie metodą grawitacyjną. Umieszczenie w nowo sprzedawanych rowerach mini akumulatorków, z których nastepnie możnaby czerpać jakis ułamek dziennego zapotrzebowania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.

autor: Orlowski Zygmunt (15.11.2009, 20:59:00)
Co w tych moich opisach jest dziwnego lub niezrozumialego ? Moze znajdzie sie ktos i odpowie na to pytanie???

autor: Orłowski Zygmunt (08.07.2009, 22:27:07)
Największe oszustwo fizyki. ***************************** W Gdyni,W czytelni naukowej,kilka lat temu znajdowała się broszurka p.t."NAUKA I HYPOTEZA". autorstwa prof. Sorbony, Członka Akademi Nauk, Henry Poincare'a. /*29.04.1854 +17.07.1912 / Przekład H.Horwitza pod red. Ludwika Silberstejna. ************************************************ Nauka i Hypoteza 1902r. Na str.137 był zamieszczony dogmat o energii, o treści jak poniżej: /załącznik nr.1/ *********************************************** " OTÓŹ JAKIEKOLWIEK BĘDĄ NOWE POJĘCIA O ŚWIECIE FIZYCZNYM, NASUNIĘTE NAM PRZEZ PRZYSZŁE DOŚWIADCZENIA, PEWNI JESTEŚMY Z GÓRY, ŻE ZAWSZE COŚ BĘDZIE POZOSTAWAŁO STAŁYM, I TO COŚ BĘDZIEMY NAZYWAĆ ENERGIĄ. *********************************************** Henry Poincare pozostawił w tyle wielu nieomylnych proroków: politycznych, gospodarczych ,religijnych a nawet wykształconych naukowców z przodujących społeczeństw naszego globu. Prof.Henry Poincare, powstrzymał postęp cywilizacyjny wielu narodów. Wielu ludzi rozmaitych ras,skazał na klęski militarne, gospodarcze i głodowe. ************************************************* Inny współczesny nam prorok, pozostawił nam inną słuszną i wielokrotnie sprawdzoną definicję, także dotyczącą całej ludzkości, o treści jak poniżej. ********************************************** "PRAWDA MOŻE BYĆ FUNKCJĄ WIELOKROTNIE POWTARZANEJ NAJBARDZIEJ NIEPRAWDOPODOBNEJ BZDURY". ************************************************ Autor: Dr.Josef Gebels, Minister Propagandy Trzeciej Rzeszy Niemców. ********************************************** Naukowy dogmat prof. Poincar'a wspomagany przez ogólnie przyjęte twierdzenie dr.Gebels'a i inne osoby z tytułami naukowymi, wywołały kłopotliwe sytuacje znacznej części ludzkości. Fizyka upodob- niła się do religii z naczelnym dogmatem o nazwie "Prawo zachowania energii."Nawet obecnie w wielu państwach/ np.Polska / osobnik nie wierzący w prawdziwość tego cudownego prawa, traktowany jest jak wariat. ************************************************* UWAGA.Tylko doświadczenie z modelem maszyny METOZ może stworzyć podstawy do redakcji prawdziwego prawa o energii, uratować świat i ludzkość przed klęską niebezpiecznych zmian klimatycznych. ************************************************** ************************************************** W przeszłości wielokrotnie przeprowadzałem cykl "prostowanie" na trzech modelach maszyny METOZ. Zawsze z pozytywnym skutkiem. Naukowcy POLSKI, fanatyczni zwolennicy prof. Poincare'a, mimo zaproszeń nie chcieli w przeszłości a także i obecnie zapoznać się z doświadczeniami i z modelem maszyny METOZ. W przeszłości zbudowałem trzy modele maszyny METOZ. TYLKO CZTERY OSOBY DAŁY SIĘ NAMÓWIĆ I OBSERWOWAŁY, CYKL "prostowanie " / trzeciej wersji maszyny./ UZNAŁY, ŻE JEST TO OSZUSTWO NIEZGODNE Z DOGMATEM O NAZWIE "PRAWO ZACHOWANIA ENERGII". Tylko jedna z nich stwierdziła, że to zbyt gruba sprawa dla instytucji, którą właśnie on reprezentuje.Jakiś związek z NOT-em. ************************************************* UŻYTECZNĄ ENERGIĘ MOŻNA TWORZYĆ PRZY POMOCY MASZYNY METOZ , całkowicie likwidując przesławne "PRAWO ZACHOWANIA ENERGII " PROF. POINCARE'A. MASZYNA "METOZ" może ODDAWAĆ NA ZEWNĄTRZ : CZYSTĄ ENERGIĘ, NIE ZANIECZYSZCZA ŚRODOWISKA, NIE ZUŻYWA SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH. ************************************************ Orłowski Zygmunt, Gdynia 2009 r. *********************************************** *************************************************** Niniejszy artykuł nie wyjaśnia sposobu pracy ani wyglądu maszyny METOZ, ZDOLNEJ DO PRODUKCII CZYSTEJ ENERGII. To jest tylko wstęp. Jeżeli ktoś podejmuje się wytłumaczyć dlaczego ciężkie przedmiot spadają w dół- musi zacząć od zapoznania się z grawitacją. ************************************************** Opis maszyny jest na wielu obrazkach. Obliczenia nie są zrozumiałe dla każdego. Bez budowy modelu maszyny METOZ i sprawdzenia swoich wątpliwości co do sposobu pracy modelu METOZ nie jest możliwe przeprowadzenie eksperymentu ukazującego sposób uzyskiwania energii .

autor: Orłowski Zygmunt (21.06.2009, 18:24:40)
W Gdyni, w czytelni naukowej, kiedyś znajdowała się broszurka p.t. "NAUKA I HYPOTEZA". Autorem był prof. Sorbony, Członek Akademii, Nauk Henry Poincare.Przekład H. Horwitza pod red. Ludwika Silberstejna. Na str.137 był dogmat o energii: *********************************************** OTÓŹ JAKIEKOLWIEK BĘDĄ NOWE POJĘCIA O ŚWIECIE FIZYCZNYM, NASUNIĘTE NAM PRZEZ PRZYSZŁE DOŚWIADCZENIACZENIA, PEWNI JESTEŚMY Z GÓRY, ŻE ZAWSZE COŚ BĘDZIE POZOSTAWAŁO STAŁYM , I TO COŚ BĘDZIEMY NAZYWAĆ ENERGIĄ. *********************************************** Henry Poincare pozostawił w tyle wielu nieomylnych proroków: religijnych, politycznych, gopodarczych a nawet wykształconych naukowców z przodujących społeczeństw naszego globu. ********************************************** Inny współczesny nam prorok pozostawił nam inną prawdziwą , wielokrotnie sprawdzoną definicję także dotyczącą całej ludzkości: ********************************************** " PRAWDA MOŻE BYĆ FUNKCJĄ WIELOKROTNIE POWTARZANEJ,NAJBARDZIEJ NIEPRAWDOPODOBNEJ BZDURY." Autor: Dr,Josef Gebels, Minister Propagandy Trzeciej Rzeszy Niemców. ********************************************** Ta definicja odnosi się do wszystkich religii, wszystkich kierunków nauki, naukowych dogmatów a także do sławnego prawa zachowania energii. Uwaga. Tylko doświadczenie z modelem METOZ może stworzyć prawdziwy prawo o energii.

autor: Orłowski Zygmunt (21.06.2009, 18:08:54)
KOMPLETNY CYKL "PROSTOWANIE" WG.PRAWA PASCAL'A *********************************************** *********************************************** Uproszczona wersja prawa Pascal’a: CIŚNIENIE ZEWNĘTRZNE WYWIERANE NA CIECZ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W NACZYNIU ZAMKNIĘTYM ROZCHODZI SIĘ JEDNAKOWO WE WSZYSTKICH KIERUNKACH. *********************************************** Proponuję zapoznać się z linkiem: http://www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html lub : http://metozor.nets.pl/prolog_metoz.html Obrazki przedstawiają model mechaniczny, który jest dowodem, że przy pomocy prawa Pascal’a można tworzyć U Z Y T E C Z N Ą energię. *********************************************** Pionową, metalową rurkę o długości 100 cm i o powierzchmi wewnętrznej = 1 cm2 nazwałem ” "inicjator”. *********************************************** Realizator jest szczelnie zamkniętym napełnionym wodą, zbiornikiem , zamontowanym na pospolitej wadze dwuszalkowej.Dnem zbiornika jest elastyczna, nieprzemakalna tkanima ułożona na obydwu szalkach. Na górnej pokrywie zbiornika zamontowana jest za pośrednictwem trójdrożnego zaworu, pionowa, metalowa rurka o wysokości 100 cm i o powierzchni wewnętrznej = 1 cm2. Jednorazowe napełmienie zbiornika wodą do poziomu górnej pokrywy, wywołuje maksymalne wychylenie dźwigni wagi np. na prawą stronę modelu. Jest to efekt naczyń połączonych. Ten cykl nazywam "WYCHYLENIE". Cykl wychylenie jest prawdopodobnie zrozumiały dla każdego *********************************************** Sytuacje po wychyleniu dżwigni równoramiennej. *********************************************** Nad lewą szalką jest niski słup wody. Nad prawą szalką jest wysoki słup wody. ********************************************* Moment obrotowy lewej części dźwigni wagi / /dłuższe ramię dźwigni / JEST MAŁY. Moment obrotowy prawej części dżwigni wagi. /krótsze ramię dżwigni./ JEST DUŻY. ********************************************* LEWA SZALKA NIE DOTYKA POKRYWY ZBIORNIKA. *********************************************** Moment obrotowy lewej części dżwigni jest mały. Długie ramię i niski słup wody. ********************************************** Moment obrotowy prawej części dźwigni jest duży.Krótsze ramię I WYSOKI SŁUP WODY. ******************************************** Prawa szalka szalka znalazła się w swoim dolnym martwym punkcie.Jakieś oparcie. *********************************************** *********************************************** Cykl ”CYKL PROSTOWANIE" Dla napełnienia wodą pionowej rurki do wysokości 100 cm konieczne jest wykonanie jednorazowej pracy, którą można pominąć. Woda w tej rurce jest elementem wywołującym tylko ciśnienie hydrostatyczne.Wystarcza jednorazowe napełnienie rurki wodą. *********************************************** Napełnienie rurki wodą, do wysokości 100 cm wywołuje zgodnie z prawem Pascala , ciśnienie hydrostyczne = 100 G na każdy cm2 każdej szalki i na każdą ściankę zbiornika . Każda szalka ma powierzchnię = 100 cm 2 *********************************************** Powstała następująca sytuacja: lewa i prawa szalka otrzymały identyczne naciski pochodzące od inicjatora. *********************************************** Lewa szalka o powierzchni 100 cm2 znalazła się pod naciskiem 100 cm słupa wody. 100cm2 x 100 G = 10 000 g . = 10 kG. *********************************************** Prawa szalka o powierzchni 100 cm2 znalazła się pod naciskiem 100 cm słupa wody. 100 cm2 x 100 G = 10 000 kG. *********************************************** Naciski na obydwie szalki są identyczne. **********************************************Momenty są różne z powodu różnicy długości ramion dżwigni. ********************************************** Lewe ramię dżwigni jest dłuższe od prawego. Prawe ramię dżwigni jest krótsze od lewego. ********************************************** W tej sytuacji dźwignia wagi dąży do uzyskania położenia poziomego i uzyskuje takie położenie. Momenty obrotowe dźwigni wagi są teraz identyczne. Dźwignia uzyskała położenie poziome i tej dżwigni zdaje się, że na każdej szalce znajduje się ciężar = 10 kG. *********************************************** Naciski na obydwie szalki są teraz identyczne. ********************************************** ********************************************** W Googlee jest: index of metozor. Tam można znaleść pełny opis dżwigni równoramiennej. ********************************************* Istnieją trzy rodzaje dżwgni równoramiennej. ============================================== 1 /Dżwignia równoramienna z punktem zawieszenia poniżej środka ciężkości. 2 /Dżwignia równoramienna z punktem zawieszenia w środku ciężkości. 3 /DŻWIGNIA RÓWNORAMIENNA Z PUNKTEM ZAWIESZENIA POWYŻEJ ŚRODKA CIĘŻOŚCI. *********************************************** MASZYNA METOZ POSIADA DZWIGNIĘ nr.3. ********************************************** Obrazki linku http://metozor.nets.pl/dzwigniar.html zostały zniszczone przez administratora servera. *********************************************** Należy znaleść: ********************************************** http://metozor.nets.pl/tri_dwigary.html ********************************************** *********************************************** Każda równoramienna dżwignia nr 3 zmienia długość swoich ramion w trakcie wychylenia. Tej zmiany długości ramion nie można zauważyć na małej wadze dwuszalkowej. Koniecznym jest zbudowanie dużej dżwigni. Na dżwigni o długości 2 x 50 cm należy oznaczyć punkt zawieszenia, który powinien znajdować się POWYŻEJ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI DŻWIGNI. Wychylając taką dżwignie np. o 30 stopni, można zauważyć, że długości obydwu ramion zmieniają się. Wraz ze zmianą kąta wychylenia dżwigni- zmieniają się WARTOŚCI MOMENTÓW i prawy i lewy. *********************************************** Komentarz dot. prawa zachowania energii; SŁUP WODY W RURCE = 100 cm WYWOŁA MAŁE MOMENTY OBROTOWE W MAŁEJ MASZYNIE. WYWOŁA DUŻE MOMENTY OBROTOWE W DUŻEJ MASZYNIE. *********************************************** TA SAMA PRACA WŁOŻONA / rurka z wodą / MOŻE WYWOŁAĆ MAŁĄ LUB DUŻĄ ILOŚĆ PRACY. WYWOŁAĆ MAŁĄ LUB DUŻĄ ILOŚĆ ENERGII W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI MASZYNY. ********************************************** PRAWO ZACHOWANIA ENERGII JEST FAŁSZEM !!! ================================================ Orłowski Zygmunt — 21/05/2009 @ 21:23 *********************************************** Przeważnie uwaga o wydłużonym lewym ramieniu dżwigni i skróconym prawym ramieniu tej samej dżwigni wywołuje śmiech u głupców. MOJA PROPOZYCJA: proszę otworzyć Google i http://metozor.nets.pl/dzwigniar.html Dokładniejsze informacje: metoz@wp.pl W Googlee jest: index of metozor. Tam można znaleść pełny opis dżwigni równoramiennej. Istnieją trzy rodzaje dżwgni równoramiennej. 1 /Dżwignia równoramienna z punktem zawieszenia poniżej środka ciężkości. 2 /Dżwignia równoramienna z punktem zawieszenia w środku ciężkości. 3 /DŻWIGNIA RÓWNORAMIENNA Z PUNKTEM ZAWIESZENIA POWYŻEJ ŚRODKA CIĘŻOŚCI. MASZYNA METOZ POSIADA DŻWIGNIĘ NR.3 Obrazki linku http://metozor.nets.pl/dzwigniar.html zostały zniszczone przez administratora servera.Należy znaleść: http://metozor.nets.pl/tri_dwigary.html LUB: http://www.nets.pl/~metozor/?S=A Autor : Orłowski Zygmunt. 2009.Poland .Gdynia. Udzielam dod. informacji. P.S. Unieważnienie prawa zachowania energii, umożliwi budowę elektrowni wykorzystującej grawitację Ziemi. Zmiany klimatu zostaną zatrzymane. Polska nauka nie może wykonać powyżej opisanego doświadczenia z modelem maszyny METOZ.

autor: Orłowski Zygmunt (31.05.2009, 21:01:47)
Każda równoramienna dźwignia nr 3 zmienia długość swoich ramion w trakcie wychylenia. Tej zmiany długości ramion nie można zauważyć na małej wadze dwuszalkowej. Koniecznym jest zbudowanie dużej dźwigni lub wykonanie dużego rysunku dźwigni na dużym formacie papieru milimetrowego. / Czasem wystarczają początkowe wiadomości z trygonometrii./ *********************************************** Na dźwigni o długości 2 x 50 cm = 100 cm należy oznaczyć PUNKT ZAWIESZENIA, i ŚRODEK CIĘŻKOŚCI. PUNKT ZAWIESZENIA powinien znaleść się POWYŻEJ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI DŻWIGNI. Wychylając taką dżwignię np. o 30 stopni, można zauważyć, że długości obydwu ramion zmieniają się. Wraz ze zmianą kąta dźwigni- zmieniają się WARTOŚCI MOMENTÓW.

autor: Orłowski Zygmunt (30.05.2009, 21:40:47)
MOJA PROPOZYCJA W Googlee jest: index of metozor. Tam można znaleść pełny opis dźwigni równoramiennej. Dokładniejsze informacje: metoz@wp.pl *********************************************** Każda równoramienna dźwignia nr 3 zmienia długość swoich ramion w trakcie wychylenia. Tej zmiany długości ramion nie można zauważyć na małej wadze dwuszalkowej. Koniecznym jest zbudowanie dużej dźwigni lub wykonanie dużego rysunku dźwigni na dużym formacie papieru milimetrowego. / Czasem wystarczają początkowe wiadomości z trygonometrii./

autor: Orłowski Zygmunt (20.05.2009, 21:22:56)
W Googlee jest: index of metozor. Tam można znaleść pełny opis dżwigni równoramiennej. Istnieją trzy rodzaje dżwgni równoramiennej. 1 /Dżwignia równoramienna z punktem zawieszenia poniżej śroka ciężkości. 2 /Dżwignia równoramienna z punktem zawieszenia w środku ciężkości. 3 /DŻWIGNIA RÓWNORAMIENNA Z PUNKTEM ZAWIESZENIA POWYŻEJ ŚRODKA CIĘŻOŚCI. Maszyna METOZ posiada dżwignię nr.3. Posted by: Orlowski Zygmunt | May 19, 2009 at 12:43 PM

autor: (10.05.2009, 22:14:08)
DOT.Cykl „prostowanie” maszyny METOZ przy pomocy prawa Pascal’a Przeważnie uwaga o wydłużonym lewym ramieniu dżwigni i skróconym prawym ramieniu tej samej dżwigni wywołuje uśmieszek politowania.MOJA PROPOZYCJA: proszę otworzyć Google i http://metozor.nets.pl/dzwigniar.html Dokładniejsze informacje: metoz@wp.pl

 

.................     Numer 13 - Czeka na Ciebie :)

   WASZYM ZDANIEM

autor: Orłowski Zygmunt (21.04.2012, 13:43:43)
Metoz ´w teorii jest maszyna wiecznego ruchu wykorzystujaca grawitacje naszej Ziemi. Tel.48784537767 i 791669452. Orlowski Zygmunt´Zapraszam!!!

autor: Orłowski Zygmunt (19.04.2012, 16:25:15)
Maszyna METOZ jest dość dokładnie opisana w "Czysta energia maszyny METOZ". Opis nie jest rozumiany przez większość osób zainteresowanych tematem ''energia z maszyny METOZ.'' METOZ jest prymitywną maszyną i dlatego cięzką do zrozumienia, Moje telefony; 48784537767 i 791669452, Orłowski Zygmunt.

autor: Orlowski Zygmunt (19.04.2012, 15:18:38)
dOKŁAKLADNE POZNANIE MASZYNY Ą METOZ JEST MOŻLIWE TYLKO W SPOSÓB VERBALNY. TAK JAK TO CZYNIĄ SĄDY POWSZECHNE.mOZNA ZE MNA ROZMAWIAC tylko w Gdyni. 48784537767 lub 791669452.Orłowski Zygmunt.

autor: Orłowski Zygmunt (12.01.2012, 18:23:58)
NINIEJSZYM ZAWIADAMIAM, ŻE W POLSCE WYNALEZIONO PRYMITYWNĄ MASZYNĘ WIECZNEGO RUCHU O NAZWIE ''METOZ'' . '' METOZ'' NIE ZUŻYWA PALIW ENERGOTWÓRCZYCH. ELEMENTEM NAPĘDOWYM MASZYNY ''METOZ'' JEST GRAWITACJA NASZEJ ZIEMI WZMACNIANA PARADOKSEM HYDRAULICZNYM STEVINA. WYNALAZEK ''METOZ'' JEST ZAREJESTROWANY OD DN 2010-09-28 POD NUMEREM 392532 W URZĘDZIE PATENTOWYM R.P, W WARSZAWIE. Fakt ten, stwierdzony po raz pierwszy przez holenderskiego uczonego Simona Stevina w XVI w., wydawał się wówczas paradoksalny, dlatego i dziś często nazywany jest paradoksem. Nazywany bywa także paradoksem Pascala, ponieważ Blaise Pascal w roku 1648 spopularyzował go demonstrując publicznie rozsadzenie beczki przy pomocy niewielkiej ilości wody (zobacz ilustrację). Doświadczenie to ilustrowało równocześnie prawo odkryte przez Pascala i nazwane jego imieniem. Ciężar cieczy zawartej w naczyniu, zależy od wysokości słupa cieczy nad dnem. Natomiast parcie cieczy na dno naczynia zależy od pola powierzchni dna, wysokości słupa cieczy i ciężaru właściwego cieczy. Wynika z tego, że parcie cieczy na dno w naczyniach o różnych kształtach będzie takie samo, jeżeli pole powierzchni dna każdego z tych naczyń i wysokość słupa cieczy w tych naczyniach będą równe. WYNALAZCĄ ''METOZ'' JEST ZYGMUNT ORŁOWSKI Z GDYNI

autor: Orłowski Zygmunt (11.11.2011, 21:42:10)
ENERGIA DLA KAŻDEGO PROPOZYCJA DLA OSÓB ODWAŻNYCH. PROPOZYCJA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH PIENIĘDZY. NISKI KOSZT. ZNACZNY DOCHÓD. Wykonaj wydruk wszystkich obrazków. Umieść je na stole. Teraz wszystko będzie zrozumiałe. Wspaniały temat dla doktoranta.

autor: Orłowski Zygmunt (01.04.2011, 22:15:00)
Proponuję zapoznać naukowców z: www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html , który jest pogardzany z powodu niezgodności z tzw. „ prawem zachowania energii.” Następnie należy zapytać tych doktorów nauk technicznych w jaki sposób oni i cała ludzkość hamuje samochody przy pomocy hamulca hydraulicznego. W całym procesie hamowania przy pomocy hamulca hydraulicznego nie występuje to cudowne „prawo zachowania energii „ a jednak rozpędzony samochód można zatrzymać jedną słabą kobiecą nóżką wywołując przy okazji pisk i lekki dymek z opon. Skąd pochodzi ta energia zdolna do zahamowania samochodu. Energię można tworzyć posługując się rozumem i prawem Pascal’a.

autor: o (03.03.2011, 21:50:51)
Oto spis obrazków z opisami w języku angielskim, które celowo zostały zniszczone przez administratora servera. http://metozor.nets.pl/cycle_str.html -wycięte obrazki http://metozor.nets.pl/cycle_str.html – wycięte obazki http://metozor.nets.pl/eksperyment_energ.html – brak http://metozor.nets.pl/how_to-_find.html -wycięte wszystkie obrazki. http://metozor.nets.pl/prolog_for_metoz.html – wycięte wszystkie obrazki. http://metozor.nets.pl/prolog_metoz.html -wycięty ostatni obrazek. http://metozor.nets.pl/repetycja.html -wycięte wszystki obrazki. http://metozor.nets.pl/water_defl.html- wycięte wszystkie obrazki. http://metozor.nets.pl/water_defl.html – wycięte wszystkie obrazki. http://metozor.nets.pl/water_in_straight.html wycięta całość. http://metozor.nets.pl/work_deflection.html – wycięte wszystkie obrazki Spis został wykonany przez Zygmunt Orłowski w dniu 25 luty 2011 w Gdyni.

autor: Orłowski Zygmunt (28.01.2011, 20:35:34)
Poniżej podaję nazwy uczelni i instytutów zawodowo zajmujących się fizyką, do których zwracałem się listownie z propozycją zajęcia się moim odkryciem w celu wykorzystania go do ochrony naszego klimatu. Instytut Fizyki Słupsk, wpłynęło 2010-20-08. Polska Akademia Nauk wpłynęło 2010-20-08. Instytut Fizyki Doświadczalnej wpłynęło 2010-23-08. Politechnika Krakowska wpłynęło 2010-25-08 Instytut Inżynierii Mechanicznej wpłynęło 2010-31-08. Politechnika Radomska wpłynęło 2010-31-08. Politechnika Poznańska wpłynęło 2010-31-08. W w/w instytucjach są zatrudnieni ludzie nauki w produkcyjnym wieku. Zaślepienie naukowe zaflancowane w ich rozumy przez Henri Poicare'a , o nazwie "Prawo zachowania energii" nie pozwala im zająć się maszyną METOZ. Maszyna METOZ jest pospolitą prasą hydrauliczną funkconującą przy pomocy tajemniczego i nieznanego im prawa Pascal'a. Cały pomysł maszyny METOZ jest zbyt skomplikowany dla polskich naukowców.

autor: Orłowski Zygmunt (13.01.2011, 23:21:18)
Ponizej podaję nazwy uczelni i instytutów zawodowo zajmujących się fizyką, do których zwracałem się listownie z propozycją zajęcia się moim odkryciem w celu wykorzystania go do ochrony naszego klimatu. Instytut Fizyki Słupsk, wpłynęło 2010-20-08.Polska Akademia Nauk wpłynęło 2010-20-08. Instytut Fizyki Doświadczalnej wpłynęło 2010-23-08. Politechnika Krakowska wpłynęło 2010-25-08.Instytut Inżynierii Mechanicznej wpłynęło 2010-31-08.Politechnika Radomska wpłynęło 2010-31-08.Politechnika Poznańska wpłynęło 2010-31-08. W w/w instytucjach są zatrunieni ludzie w podeszłym wieku, którzy przez całe aktywne życie naukowe głosili publicznie, że energii nie można tworzyć. Będąc starym trudno zmienić swoje poglądy na diametralnie przeciwne. Nie otrzymałem ani jednego słowa odpowiedzi.

autor: Orłowski Zygmunt (10.01.2011, 22:05:11)
Termodynamika Techniczna.Autor mg.inż. SLawomir Wilk. Wyd. PWT Warszawa 1961 str.133, ćwiczenie 118. Schronisko turystyczna ogrzewane jest wyłącznie przy pomocy zwykłych grzejników elektrycznych. Za energię elektryczną zużywaną do ogrzewania tego schroniska PTTK opłaca średnio 14 000 zł / rok. Obliczyć ile trzeba by płacić rocznie za zużywaną w tym celu energię elektryczną gdyby w schronisku tym zainstalo- wano pompę ciepła o wydajności właściwej epc= 7. ( Przyjąć, że energia elektryczna pobierana z sieci byłaby w całości zamieniana przez silnik elektryczny na pracę potrzebną do nąpędu pompy ciepła.) Odpowiedż: 2 000 zł. 14 000 zł - 2 000 zł = 12 000 zł w jaki sposób pompa ciepła stworzyła darmową energię o wartości = 12 000 zł??? Gdyby zainsalowano w tym schronisku maszynę METOZ , koszt energii wynosiłby 0.000 zł.

autor: Orłowski Zygmunt (02.01.2011, 23:18:45)
Maszynę wiecznego ruchu METOZ, można spotkać w Internecie: Czysta energia maszyny METOZ”.Potwierdzenie.Urząd Patentowy stwierdza, że dnia 2010-09-28 zostało dokonane zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu na wynalazek p.t. CZYSTA energia maszyny METOZ.Zgłoszenie oznaczononumeremP.392532.Zgłaszający:ORŁOWSKI ZYGMUNT,Gdynia, Polska. METOZ będzie maszyną wiecznego ruchu, pracującą w dwu cyklach:”wychylenie” i “prostowanie”. Cykl “wychylenie” jest naturalnym zachowaniem się dżwigni równoramiennej pokazanej na obrazkach. Cykl “prostowanie” jest dla wielu osób niezrozumiały. Konieczne są fundamentalne wiadomości z mechaniki teoretycznej i znajomość paradoksu hydrostatycznego Stevina lub znajomość prawa Pascala./ PRAWO PASCASLA : “Ciśnieni zewnętrzne wywierane na ciecz znajdującą się w naczyniu zamkniętym rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach.” Ciśnieniem zewnętrznym jest sprężone powietrze zgromadzone w zbiorniku wysokiego ciśninia. Powietrze to wystarcza na wielotysięczne wykonanie cyklu “prostowanie.” Metoz nie zużywa wody, powietrza i surowców energetycznych. Orłowski Zygmunt

autor: Orłowski Zygmunt (30.12.2010, 21:17:32)
Fanatyczna wiara naukowców w „prawo zachowania energii” jest bardzo popularna w Polsce. Zamiast powoływać się na naukowy dogmat można użyć starego powiedzenia:TO SIĘ NIE DA ZROBIĆ!!!WYGODNIE,TANIO I BEZ KŁOPOTÓW.Rozpatrując sposób pracy METOZ, należy zwrócić uwagę na cykl „prostowanie”. Z tym cyklem związany jest zapas sprężonego powietrza w zbiorniku wysokiego ciśnienia i t.zw. paradoks hydrostatyczny Stevina./Opis tego paradoksu jest nieobecny w książce p.t. „1001 SPOTKAŃ Z NAUKĄ”. Prawdopodobnie ilustracja w Internecie p.t.”paradoks Stevina” nie pasuje do „prawa zachowania energii” i dlatego jest on obcy dla polskich uczonych głów. Maszyna METOZ może działać przy pomocy tego paradoksu.Może takze działać przy pomocy prawa Pascala. Wolny wybór. Jeżeli paradoks Stevina jest w stanie rozsadzić solidną beczkę napełnioną wodą przy pomocy niwielkiej ilości wody ze studni to dlaczego nie miałby wywołać i zrealizować cykl „prostowanie” w maszynie METOZ. Ale to nie jest zgodne z „prawem zachowania energii”.W języku polskiej nauki TO SIĘ NIE DA ZROBIĆ.

autor: Orłowski Zygmunt (29.12.2010, 22:40:44)
Maszyna METOZ jest w rzeczywistości prasą hydrauliczną z dwoma tłokami. Każda prasa hydrauliczna wykorzystuje prawo Pascal'a do swojej pracy. Prawo Pascal'a nie jest podporządkowane pod t.zw. prawo zachowania energii. Na tej podstawie można twierdzić, że każda prasa hydrauliczna nie pracuje zgodnie z prawem zachowania energii. Jednak prasy hydrauliczne istnieją i nikt do ich pracy nie wnosi pretensji. W każdym samochodzie w hydraulicznym układzie hamulcowym istnieje prasa hydrauliczna także niezgodna z prawem zachowania energii. Całe prawo Pascal'a i paradoks Stevin'a nie są zgodne z prawem zachowania energii a jednak egzystują. METOZ nie może egzystować bo pracuje nie zgodnie z prawem zachowania energii, wymyślonym przez Henri Poicare'a , prof. Sorbony. Wynalazca METOZ Zygmunt Orlowski.

autor: Orłowski Zygmunt (26.12.2010, 20:51:34)
Maszyna METOZ jest w rzeczywistości prasą hydrauliczną z dwoma tłokami. Każda prasa hydrauliczna wykorzystuje prawo Pascal?a do swojej pracy. Prawo Pascal?a nie jest podporządkowane pod t.zw. prawo zachowania energii. Na tej podstawie można twierdzić, że każda prasa hydrauliczna nie pracuje zgodnie z prawem zachowania energii. Jednak prasy hydrauliczne istnieją i nikt do ich pracy nie wnosi pretensji. W każdym samochodzie w hydraulicznym układzie hamulcowym istnieje prasa hydrauliczna także niezgodna z prawem zachowania energii. Całe prawo Pascal?a i paradoks Stevin?a nie są zgodne z prawem zachowania energii a jednak egzystują. METOZ nie może egzystować bo pracuje nie zgodnie z prawem zachowania energii, wymyślonym przez Henri Poicare?a , prof. Sorbony.

autor: laśnik (20.12.2010, 16:43:03)
laśnik najlepszą metodą produkcji energii

autor: Orłowski Zygmunt (15.12.2010, 22:06:42)
Maszyna METOZ jest dość dokładnie pokazana na obrazkach na stronie:Czysta energia maszyny METOZ. Aby zrozumieć sposób działania tej .maszyny konieczna jest znajomość prawa Pascal'a. Prawo Pascal'a nie jest ukazane w popularnej literaturze technicznej. Nie jest pokazane doświadczenie. jest tylko suchy tekst, który nie pomaga w rozumieniu. Prawo Pascal'a jest lekceważone ponieważ nie jest zgodne z uwielbianym przez Polaków-prawem zachowania energii. Coś co nie pasuje do "prawa zachowania energii" jest BEEEE.

autor: Orłowski Zygmunt (21.11.2010, 21:46:09)
POTWIERDZENIE.Urząd Patentowy RP stwierdza,że dnia 2010-09-28 zostało dokonane zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu na wynalazek p.t."Czysta Energia maszyny Metoz". Zgłoszenie oznaczono numerem P.392532. Zgłaszający:Orłowski Zygmunt, Gdynia, Polska. METOZ będzie maszyną wiecznego ruchu, pracującą w dwu cyklach:wychylenie i prostowanie. Cykl wychylenie nie sprawia kłopotów.Cykl prostowanie zależny jest od paradoksu Stevina lub od prawa Pascala.

autor: Orłowski (06.10.2010, 22:34:43)
Niniejszym zawiadamiam, że w Urzędzie Patentowym R.P., w Departamecie Zgłoszeń, pod znakiem DZI/506/44/2010-1 u mgr. Małgorzaty Leleniewskiej znajduje się od dn. 28-09-2010, pełny opis maszyny zdolnej do produkcji czystej energii. Orłowski Zygmunt. orlowskizygmunt@tlen.pl

autor: Orłowski Zygmunt (22.09.2010, 23:26:05)
Dot.właściwości energetycznej maszyny wiecznego ruchu METOZ. W Metoz znajduje się zbiornik sprężonego powietrza. Jednorazowe napełnienie sprężonym powietrzem tego zbiornika, wystarcza na wykonanie niezliczonej ilości cykli "prostowanie" maszyny METOZ. W ten sposób METOZ będzie maszyną wiecznego ruchu, nie zużywającą wody, powietrza, i cieczy energetycznych w rodzaju: benzyna, nafta i t.p.

Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 9+0=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2022 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.